Illustraties in het magazine “We gaan op reis…” van de Provincie Overijssel

Voor het magazine “We gaan op reis…” een initiatief van de Provincie Overijssel mochten wij de illustraties maken. Het magazine vertelt in vrolijke en informatieve teksten over de bewoners, de ondernemers, het natuurschoon, duurzaamheid en toekomstvisie. Wij hebben gekozen voor een herkenbare grafische illustratie stijl die door het gehele magazine terugkomt. De groepen bewoners, de vorm gegeven Wist je dat-jes en een aantal op de tekst inhakende getekende grappen zijn het resultaat.

Sportservice Overijssel, bedenken en ontwikkelen van ondersteunend materiaal bij fietscampagne

Sportservice Overijssel wil haar inwoners bewust maken van het belang van bewegen. Om dit kracht bij te zetten, werd in samenwerking met Redactie Oosten en Steil de ‘Ik fiets’ campagne ontwikkeld. De campagne heeft als doel mensen te stimuleren om wat vaker de fiets te pakken tijdens de dagelijkse bezigheden. De campagne richt zich in eerste instantie op kinderen in het basisonderwijs en hun ouders. Speciaal voor hen ontwierp Steil een scala aan educatiemateriaal, waaronder een fietsfamilieboek en een dvd met een fietsspel. Wegens succes krijgt de campagne in het voorjaar van 2012 een vervolg. Vanaf volgend jaar vormen vrouwen de belangrijkste doelgroep.

ING, Website en animaties voor het onder de aandacht brengen van frauduleuze zaken op de werkvloer

Om werknemers in alle lagen van de bank bewust te maken van aanwijzingen die op fraude kunnen duiden, heeft ING een speciaal op fraude gericht intranet ontwikkeld. Steil is gevraagd mee te denken over de manier waarop medewerkers het beste enthousiast gemaakt konden worden om dit intranet te bezoeken. Naast een aantrekkelijke, geanimeerde homepagina bedacht Steil een tekenfilmserie waarin ‘Frank, just an employee’ in allerlei grappige fraudezaken verzeild raakt. Periodiek wordt een nieuwe aflevering op het intranet geplaatst om de werknemers van ING wereldwijd naar het intranet te trekken.

IJsselheem, ontwikkeling zorgspel

Voor IJsselheem is een internetspel ontworpen en ontwikkeld. In het spel moeten de medewerkers van de zorginstelling de oudere bewoners zo veilig mogelijk over het parcours begeleiden. De game is alleen bereikbaar via het interne cursusplatform van IJsselheem. Het idee achter het spel is dat de populariteit ervan ervoor moet zorgen dat de werknemers naar het platform toegetrokken worden.